פרויקטים של פינוי-בינוי הינם פרויקטים מורכבים מכל ההיבטים: הליכי התכנון, ניהול הפרויקט מול הדיירים ומול הרשות העירונית וכמובן שלב הביצוע. באמצעות חברת-הבת שלנו, חברת אמניקו, נכנסה קבוצת ספציו לתחום מאתגר זה, תוך שהיא פורסת מטריה פיננסית, משפטית, ניהולית ועיצובית שמעניקה ערך רב לדיירים ולרשויות.
פעילות הקבוצה בתחום כוללת ליווי מקצועי החל משלב ייזום הפרויקט ושילוב הדיירים והרשות המקומית, דרך ניהול הפרויקט, הסדרת זכויות הדיירים בלשכת רישום המקרקעין והכנת התכניות להיתר בניה - עד לסיומו המוצלח של הפרויקט.